Home

 Home
 Nieuws Archief
 Historie
 De Centrale
 Links
 Media info

 


 
 Update 25 Maart 2024

Deze website geeft informatie over het verloop van de ontmanteling en de historie van de kernenergiecentrale te Dodewaard.

De NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) te Dodewaard beëindigde de bedrijfsvoering van de Kerncentrale Dodewaard (de KCD) in maart 1997 in plaats van op de geplande datum van 1 januari 2004. Hiertoe was besloten door de Sep, de Samenwerkende elektriciteits-productie bedrijven, eigenaar van NV GKN en dus ook van de KCD.

GKN heeft de kernenergiecentrale buiten bedrijf gesteld om deze na een Wachttijd te ontmantelen. Voorafgaand aan de Buitenbedrijfstelling en Conservering is de installatie uit bedrijf genomen en alle splijtstof afgevoerd. Daarmee is het overgrote deel van de in de centrale aanwezige radioactiviteit verdwenen. Overbodige systemen zijn afgeschakeld en zonodig schoongemaakt. Vervolgens is de centrale buiten bedrijf gesteld. De uit bedrijf genomen systemen zijn geconserveerd en vergrendeld. Er zijn bouwkundige aanpassingen getroffen en nieuwe systemen aangelegd. De veilig ingesloten centrale wordt gedurende de wachttijd van 40 jaar bewaakt. Aan het einde van de Wachttijd wordt de centrale volledig ontmanteld en komt het terrein zonder beperkingen beschikbaar. De Veilige Insluiting wordt beheerd door drie technici.

Voor een overzicht van gebeurtenissen in de periode 2000 tot heden , zie de sectie Nieuws Archief op deze website.

Voor een uitgebreidere historie van de centrale en de ontmanteling, zie de sectie Historie op deze website.

Voor een overzicht van relevante informatie voor de media, zie de sectie Media info op deze website. De sectie bevat ook een factsheet over de GKN en KCD.

Lees de disclaimer bij deze site


Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 47 01 54, e-mail: info@kcd.nl