Historie

 Home
 Nieuws Archief
 Historie
 De Centrale
 Links
 Media info
Home > Historie

De historie-pagina's van de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland bieden een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de centrale.

  1. Het Begin
  2. Het Einde
  3. Veilige Insluiting en Wachttijd
  4. Ontmanteling
  5. Veiligheid tijdens de Wachttijd

Hieronder treft u tevens een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de historie van de centrale aan.

 Datum  Gebeurtenis
 1965 Oprichting van de NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN)
 1968 Eerste in stand gehouden kettingreactie in de kerncentrale te Dodewaard (de KCD) van GKN
 1969, 26 maart Officiële inbedrijfstelling van de centrale door H.M. Koningin Juliana
 1971 Eerste splijtstofwisseling en reactorvat inspectie
 1972 Reparatie overgangsstukken aan reactorvat
 1976 Het jaar zonder splijtstofwisseling, met een beschikbaarheid van de centrale van wel 94%
 1978 Eerste plaquette ontvangen van General Electric voor Outstanding Boiling Water Reactor plant performance
 1980 Eerste blokkade van de centrale
 1987 Operational Safety Review
 1988 Nieuwe vergunning
 1989, 26 oktober GKN wordt dochter van Sep, de Samenwerkende electriciteits- produktiebedrijven
 1992 Vernietiging vergunning van 1988
 1995 Nieuwe vergunning
 1996, 3 oktober Sep maakt voornemen bekend om de centrale eerder te sluiten
 1997, 26 maart Stillegging van de elektriciteitsproductie na precies 28 jaar levering van elektriciteit aan het net. Tevens wordt voor de negentiende en laatste keer een General Electric plaquette ontvangen voor Outstanding Boiling Water Reactor performance
 2003, 9 april Laatste splijtstof van de Centrale afgevoerd
 2005, 14 april Oplevering van de Veilige Insluiting
 2005, 1 juli Ingaan van de 40-jarige Wachttijd