NV GKN - De Centrale: Locatie

Home > De Centrale > Locatie
De KCD ligt in de Over-Betuwe (provincie Gelderland), aan de rechteroever van de Waal. De vestigingsplaats, circa 20 kilometer ten Westen van Nijmegen en Arnhem, ligt in het gebied van Dodewaard en circa twee kilometer ten Zuidoosten van het centrum in de Hiensche Uiterwaarden.

In het bestemmingsplan 'buitengebied van Dodewaard' was aan het terrein, waarop de voormalige centrale staat, de bestemming 'electriciteitscentrale' toegekend. Dit terrein is 26 hectare groot; het gedeelte waarop de gebouwen staan is opgehoogd tot 13 meter boven NAP. De vloerhoogte van de gebouwen is 13,2 meter boven NAP.

Hoe het nu is...

Alle gebouwen die niet tot de Veilige Insluiting behoren, zijn gesloopt. Daarom is er op het terrein van de voormalige kernenergiecentrale te Dodewaard nog maar beperkte bebouwing aanwezig. Onderstaande foto's geven een indruk van de huidige situatie.

vi resultaat 12 mei 2005 nr6 vi resultaat 12 mei 2005 nr7
   
vi 12 mei 2005_ vi 12 mei 2005_
   
vi 12 mei 2005_ vi 12 mei 2005_
vi 12 mei 2005_  
   
   

Hoe het was...

Hieronder enkele luchtfoto's met de volledige kernenergiecentrale, voordat de Veilige Insluiting was gerealiseerd.
gkn1 gkn2 gkn3 gkn4 gkn5
Klik met de muis de gewenste foto aan om een groter exemplaar te bekijken