Voortgang werkzaamheden Veilige insluiting, februari 2005 - Dodewaard - GKN-Actueel
 

Home > Nieuws Archief > Nieuws: Veilige Insluiting gerealiseerd.

14 april 2005

Op 14 april heeft de technische oplevering van de Veilige Insluiting door de aannemer plaatsgevonden. Hiermee is de ombouw van de Kerncentrale naar Veilige Insluiting voltooid!

Na akkoord van de overheid gaat de Wachttijd in die 40 jaar zal duren. Naar verwachting zal dit per 1 juli zijn. In deze periode daalt de nog aanwezige radioactiviteit tot ca.0,5% van het niveau tijdens bedrijf. Na deze Wachttijd vindt de uiteindelijke ontmanteling (= definitieve afbraak) plaats. Hiervoor zal op dat moment vergunning worden aangevraagd volgens de dan geldende regelgeving.

In de afgelopen jaren is alle radioactief afval afgevoerd naar de Covra waar het is opgeslagen (www.covra.nl).
Alle nog aanwezige bestraalde splijtstof die bij de sluiting in de kern en het opslagbassin aanwezig was, is afgevoerd naar het opwerkingsbedrijf BNFL in Engeland (www.sellafieldsites.com).
Na opwerking wordt het radioactieve afval dat hierbij vrijkomt, ingegoten in glas teruggezonden naar Nederland en opgeslagen bij de Covra. Hiervoor is een speciale opslagbunker (het HABOG ) gebouwd.

Hiermee is definitief het einde gekomen van een periode waarin de kerncentrale Dodewaard achtentwintig jaar lang veilig en schoon elektriciteit heeft opgewekt met zeer hoge bedrijfszekerheid. Ook was deze periode rijk aan onderzoek en ervaring die nationaal en internationaal zijn weg heeft gevonden in de nucleaire wereld. De kerncentrale Dodewaard was de eerste kernenergiecentrale in Nederland, gebouwd om kennis en ervaring op te doen met de opwekking van elektriciteit door middel van kernsplijting van uranium. Rondom de centrale die menigmaal het middelpunt was van heftige demonstraties, die in de jaren 1980/1981 het hoogtepunt bereikten, is hiermee rust gekomen. Wat nog enige decennia rest is een 'stil monument' hiervan.


Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 47 01 54, fax: 0488 41 21 28, e-mail: info@kcd.nl