Home > Historie - Overzicht > Ontmanteling

Ontmanteling

De ontmanteling (de definitieve afbraak van de centrale) zal eerst na de wachttijd plaats vinden. De reden hiervoor is van zuiver financiële aard. Hiervoor wordt op dat moment een aparte vergunning aangevraagd volgens de dan geldende regelgeving.

Tijdens de feitelijke afbraak worden zoveel mogelijk eerst de besmette installaties en systemen verwijderd, daarna pas de gebouwen waarin ze staan. Door eerst de licht besmette delen te verwijderen wordt voorkomen dat andere delen besmet worden.

Voor het verkleinen en verpakken van de geactiveerde componenten zullen geavanceerde technieken, waaronder op afstand bediende apparatuur, worden toegepast om de stralenbelasting voor het ontmantelingpersoneel minimaal te houden. De meest radioactieve componenten zijn het reactorvat en de betonnen en stalen afschermingen hiervan. Het stalen reactorvat wordt grotendeels onder water (afscherming!) in stukken gezaagd. Deze stukken worden in vaten verpakt en afgevoerd. Van het betonnen schild wordt zoveel mogelijk de radioactieve schil "gepeld". Dit radioactieve afval wordt afgevoerd naar de COVRA. Het resterende, niet besmette afval wordt zo veel mogelijk hergebruikt bij de fabricage van beton.

Uit de overige gebouwen en systemen worden de besmette delen verwijderd. Daarna wordt de rest op traditionele wijze gedemonteerd of gesloopt. Dan worden ook de funderingen (inclusief heipalen) verwijderd. Tot slot wordt het terrein opnieuw ingericht en beplant zodat het optimaal past in het landschap overeenkomstig de bestemming die er dan aan gegeven wordt.

Volgende >