Home > Historie - Overzicht > Het Begin

Het Begin

De N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) werd in 1965 opgericht met als doel "het bouwen, in bedrijf stellen en exploiteren van een kernenergiecentrale, waarbij zoveel mogelijk praktijkkennis kan worden opgedaan". De achtergrondgedachte was dat ook voor Nederland kernenergie een belangrijke en niet te missen bron van elektriciteit voor de toekomst zou zijn, gezien de toen verwachte sterke groei van het elektriciteitsverbruik. De officiële ingebruikstelling vond plaats op 26 maart 1969. Sindsdien is de centrale met een hoge graad van beschikbaarheid 28 jaar in bedrijf geweest.

koningin juliana bij opening centrale
Hare Majesteit de Koningin Juliana bij de
officiële opening van de kerncentrale.

De uitbreiding van het kernenergievermogen in Nederland stagneerde door het ongeval met de kernenergiecentrale in Tsjernobyl op 26 april 1986. Na dit ongeval heeft de regering de besluitvorming over nieuwe kernenergiecentrales aangehouden. Ze wilde eerst een aantal studies naar de veiligheid van kernenergiecentrales uitvoeren.

gkn1
De kerncentrale zoals zij was tijdens de bedrijfsvoering.

De N.V. Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven (N.V. Sep) bleef streven om van het benodigde vermogen in de elektriciteitsvoorziening een aanzienlijk deel op te wekken met kernenergie. Daarom besloot de Sep, als enige aandeelhouder van de N.V. GKN, de Kernenergiecentrale Dodewaard (KCD) 10 jaar langer in bedrijf te houden dan oorspronkelijk gepland. De consequentie daarvan was wel dat er een aantal veiligheidsverhogende maatregelen genomen moest worden om de veiligheid van de KCD te laten corresponderen met de stand der techniek van dat moment. Deze verplichting vloeide voort uit een vergunningvoorschrift dat in 1992 aan de Nederlandse kernenergiecentrales werd opgelegd om 10-jaarlijks de veiligheid te evalueren. In 1995 werd met het uitvoeren van de wijzigingen begonnen.

Vervolg... >