NV GKN - De Centrale: Principe kerncentrale

Home > De Centrale > Principe
 
Een kerncentrale werkt voor het grootste gedeelte als iedere "gewone" elektriciteitscentrale. In de elektriciteitscentrale wordt water verhit door een warmtebron. Het water gaat koken en de stoom die ontstaat, wordt in een turbine geleid. Hierin wordt de energie van de stoom omgezet in kinetische energie, ook wel bewegingsenergie genoemd. In de turbine drijft de stoom namelijk schoepenwielen aan die aan een grote draaibare as zitten. De as van de turbine is aangesloten op een grote dynamo. Zulke grote dynamo's noemen we generatoren. De generator zet de kinetische energie om in elektrische energie. Zo wekt men elektrische stroom op, die via het hoogspanningsnet naar de consumenten wordt gebracht.

Het bijzondere aan de kerncentrale is dat deze als warmtebron een kernreactor heeft, die de energie uit atoomkernen benut. Deze energie uit de atoomkernen komt tijdens zogenoemde kernreacties vrij.
Lees meer over kernreacties.

[schema1]
Principeschema van de kerncentrale