NV GKN - De Centrale: Van kerncentrale tot groene weide

Home > De Centrale > Nieuws m.b.t. de Veilige Insluiting - Verwijdering componenten uit reactorvat

gkn De radioactieve componenten worden uit het reactorvat verwijderd.

De afvoer van radioactieve installatieonderdelen uit het reactorvat is een onderdeel van de werkzaamheden om te komen tot de Veilige Insluiting.

Dit betreft onder andere regelbladen en hun geleidingskogels, borgpennen die tijdens bedrijf de elementen in positie hielden, instrumentatieonderdelen voor stralingsveldmeting in de reactorkern, startbronnen en nog diverse andere componenten. Al deze onderdelen worden verpakt in speciale stalen containers (MOSAIKŪ Behälter) waarbij de stralingsafscherming gevormd wordt door een binnenwand van lood. Afhankelijk van de sterkte van het stralingsveld is de loodmantel dunner of dikker.

persinstallatie in turbinehal (jpg, 12K)
Foto 1: De knip- en persinstallatie
  persinstallatie opgesteld in bassin (jpg, 26K)
Foto 2: De knip en persinstallatie, opgesteld en in werking in het opslagbassin

Door hun afmetingen kunnen genoemde onderdelen niet zonder meer in de container verpakt worden maar moeten eerst verkleind worden. Dit gebeurt met een verkleiningsinstallatie die de onderdelen knipt en perst waardoor ze zo optimaal mogelijk verpakt kunnen worden. Deze werkzaamheden gebeuren onder water in het splijtstofopslagbassin waaruit al eerder alle splijtstof verwijderd is. Het water dient voor de stralingsafscherming.

Deze werkzaamheden vonden in de maanden juli en augustus 2003 plaats. Ze zijn uitgevoerd door de Duitse firma GNS (Gesellschaft für Nuklear-Service mbH) die veel kennis en ervaring op dit gebied heeft.

afvalvaten voor geperste componenten (jpg, 9K) Foto 3: De (speciale) 'Mosaik' containers waarin de verkleinde onderdelen zijn verpakt voor opslag.

De containers worden afgevoerd naar COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) waar ze bovengronds worden opgeslagen in daarvoor bestemde loodsen in afwachting tot de eindopberging. Bepalend voor de straling die wordt afgegeven is het element Cobalt (Co-60). Die geeft gammastraling af met een halfwaardetijd van 5,27 jaar.


Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 41 88 11, fax: 0488 41 21 28, e-mail: info@kcd.nl