NV GKN - De Centrale: Van kerncentrale tot groene weide

Home > De Centrale > Nieuws m.b.t. de Veilige Insluiting - Plaatsing Trafohuisje

gkn De centrale krijgt een nieuw transformatorhuis.

De Veilige Insluiting krijgt een geheel nieuwe elektrische installatie, volledig gescheiden van de oude, die de voedingsspanning levert voor onder meer de (nood)verlichting, ventilatiesysteem, no-break sets, brandmeldinstallatie en meetinstrumentatie. Alle oude aansluitingen worden afgekoppeld. De installatie wordt gevoed door een NUON-aansluiting. Hiervoor is een nieuw transformatorhuis geplaatst voor de hoogspanningsverdeler, transformator en laagspanningsverdeler. De transformator zet de hoogspanning van 10.000 Volt om naar een laagspanning van 400 Volt. Het vermogen van de transformator is 350 kVA.

De vloerhoogte van het huis is 14,15 m +NAP, op gelijke hoogte van de Waalbandijk ten noorden van de centrale. Dit niveau voldoet aan de norm waaraan alle dijken na 2004 moeten voldoen. Hiermee blijven ook bij hoog water de transformator en verdeelinrichtingen droog staan.

De foto´s laten het plaatsen zien van het transformatorhuis dat in 3 geprefabriceerde delen (kelderdeel, huis en dak) is aangevoerd en de uiteindelijke uitvoering.

plaatsing nieuw transformatorhuisje (35K)

 

Uiteindelijke uitvoering trafohuisje (43K)
...het uiteindelijke resultaat.
Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 41 88 11, fax: 0488 41 21 28, e-mail: info@kcd.nl