Klompenpad
 

Home > Nieuws Archief > Realisatie Klompenpad "het Hiensche pad"

Maart 2022

GKN is verzocht haar medewerking te verlenen aan de realisatie van een klompenpad in de Hiensche uiterwaard. GKN is eigenaar van een flink deel van deze uiterwaard. Ooit was de planning vier grote kernenergiecentrales te bouwen op deze locatie.. De oorspronkelijke centrale zou dan als opleidingscentrum voor personeel dienst worden gebruikt. De niet door GKN in gebruik zijnde landerijen zijn thans verpacht aan lokale boeren. Klompenpaden zijn wandelroutes welke zo veel als mogelijk over oude, vaak onverharde paden gaan, waarbij tevens aandacht is voor natuur en cultuur. In de regio zijn al verschillende Klompenpaden gerealiseerd. Voor informatie over Klompenpaden zie klompenpad.nl Het Hiense pad is het 137ste Klompenpad en het 103de pad in Gelderland. Klompen aan, rugzak op en gaan! Het "GKN gedeelte" van de wandelroute betreft de zomerdijk vanaf de haven van de Beijer tot de GKN parkeerplaats en het wandelpad achter de centrale tot en met de dam aan de kop van de Strang. Op dit gedeelte is vrije wandeling toegestaan, evenals op de overige paden over GKN grondgebied in de uiterwaard. Vee kan ziek worden van hondenuitwerpselen en vee is vaak angstig voor honden. Daarom is het absoluut verboden honden in de weilanden los te laten lopen. GKN heeft geen bezwaar tegen loslopende honden op de zomerdijk, het wandelpad achter de centrale, de parkeerplaats en de ruimte achter de parkeerplaats, mits deze maar onder controle worden gehouden en dus niet de weilanden in gaan. GKN gaat ervan uit dat hondenuitlaters zich houden aan deze regels. Met deze regels worden de belangen van wandelaars, hondenuitlaters en boeren gerespecteerd.


Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 47 01 54, e-mail: info@kcd.nl