Bezoek ANVS
 

Home > Nieuws Archief > Bezoek ANVS bestuursvoorzitter en afdelingshoofden

26 Augustus 2020

De recent aangetreden bestuursvoorzitter van de toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bracht samen met twee afdelingshoofden en de vaste plantinspecteur van de centrale, op 26 augustus een introductiebezoek aan de centrale. Ze werden ontvangen door de recent aangetreden directeur van het Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA) en bestuurder van GKN, de site manager en de andere twee vaste medewerkers van GKN.

Het bezoek stond in het teken van de kennismaking van de ANVS-functionarissen met de GKN-organisatie en de geconserveerde installaties van de centrale. De bijeenkomst vond plaats in de voormalige regelzaal van de centrale. Na een kort voorstelrondje volgde een uitgebreide presentatie door de site manager over de kerncentrale. De zeer informatieve voordracht begon bij de bouw (vanaf 1965) en eindigde bij ‘groene weide’ na de ontmanteling (voorzien na 2055).

Rol ANVS bij ontmanteling Na de presentatie was er ruimte voor uitwisseling van gedachten en standpunten. De onderwerpen waren vooral de voortzetting van de bedrijfsvoering van de Veilige Insluiting, de voorbereiding op het geactualiseerde ontmantelingsplan 2021, de algemene vergunningssituatie, en de huidige stand van zaken met betrekking tot de Financiële Zekerheid Ontmanteling (FZO). Interessant aan het bezoek was ook dat het tot een heel concreet gesprek leidde over de variëteit aan te ontmantelen systemen en de uitdagingen en oplossingsrichtingen die daarin aan de orde kunnen zijn. Naar de mening van partijen ligt er voor de ANVS nog een duidelijke taak om goed na te denken over hoe bij een dergelijke ontmanteling om moet worden gegaan met al die vraagstukken, of er wel genoeg kaders zijn om hier besluiten in te nemen en of de kaders of beleidsuitgangspunten die er wel zijn ook voldoende ruimte bieden om goedkopere, maar nog steeds veilige of zelfs veiligere, keuzes mogelijk te maken. GKN gaf hierbij aan dat een overheid met een duidelijke visie op en verstand van zaken over ontmanteling niet alleen voor hen als vergunninghouder van belang is, maar ook voor Nederland als geheel. Het zou goed zijn als de ANVS hier een positieve rol in kan spelen.

Rondgang Tenslotte is er ruim tijd genomen voor een rondgang in de gebouwen waarbij bij diverse installatieonderdelen een uitgebreide uitleg werd gegeven over de functie tijdens bedrijf en de voorziene implicaties bij ontmanteling. Het bezoek is aan beide zijden als erg prettig ervaren.


Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 47 01 54, fax: 0488 41 21 28, e-mail: info@kcd.nl