Nieuws 2017
 

Home > Nieuws Archief > Nieuws: Verkeersmaatregeling

Mei 2017

Verkeersmaatregelen

 

GKN eigenaar is eigenaar van grote delen van de Hiensche Uiterwaard. Toen begin 60-er jaren besloten werd om de eerste Nederlandse kernenergiecentrale te bouwen is veel grond aangekocht omdat de idee was op termijn drie grote reactoren naast de kleine “proefcentrale” te bouwen. Om de terreinen te bereiken werd de Molenhofstraat aangelegd (voorheen een zandpad) en werd de toegangsbrug aangelegd. De brug is eigendom van GKN. Vanaf de toegangsbrug geldt een “eigen weg” situatie.

Tijdens de eerste jaren van de bedrijfsvoering was het terrein afgezet met een hekje om “de koeien buiten te houden”. Er was een slagboom en er werd op het terrein geparkeerd.
Eind jaren 70 ontstond tegenstand tegen kernenergie. Dit leidde ertoe dat meerdere hekwerken rond het terrein werden geplaatst, rolpoorten werden aangeschaft en de toegang tot de uiterwaarden werd afgesloten middels een slagboom aan het begin van de toegangsbrug en later werd zelfs een beweegbare klep aangebracht. Deze klep deed tevens dienst als verkeersdrempel om de snelheid van voertuigen op de brug te verminderen.

Toen de centrale in 1997 buiten bedrijf werd gesteld en in een toestand van Veilige insluiting werd gebracht, is met de gemeente Dodewaard overeen gekomen dat het parkeerterrein en de uiterwaarden zouden worden opengesteld voor wandelaars. Ook werd aan de Waalzijde van de centrale een wandelpad aangelegd. De slagboom op de brug en de klep met drempel werden verwijderd evenals de rolpoort die de toegang tot de parkeerplaats afsloot.
Een en ander is medio 2005 gereed gekomen. Dit alles tot volle tevredenheid van vele recreanten en hondenuitlaters die prachtig kunnen wandelen over de paden en de kades in de uiterwaard.
Aan de openstelling werd als voorwaarde verbonden dat GKN de toegang tot de terreinen zou afsluiten als veiligheidsbelangen dit noodzakelijk maken.

Helaas wordt de laatste jaren in toenemende mate overlast ondervonden van personen die niet langskomen om te wandelen.
In eerste instantie zijn in overleg met boeren die de landerijen van GKN pachten twee hekken geplaatst die motorrijders uit de uiterwaarden moeten weren.
Daarnaast wordt steeds meer overlast ondervonden van jongeren die het parkeerterrein gebruiken voor het crossen met auto’s. Dit heeft al geleid tot schade aan de hekken, en tenminste één ongeval.

GKN heeft daarom besloten de terreinen minder toegankelijk te maken voor auto’s, en heeft diverse oplossingen onderzocht.
Juist om de recreanten te ontzien is niet gekozen tot het geheel afsluiten van het terrein met een rolpoort aan de brugzijde (wat eigenlijk de makkelijkste oplossing is), maar is gekozen voor de huidige oplossing met blokken en drempels.
Op deze wijze kunnen recreanten toch de uiterwaarden bereiken, hebben de boeren toegang tot de landerijen en wordt voldaan aan de afspraak met de gemeente Dodewaard.


Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 47 01 54, fax: 0488 41 21 28, e-mail: info@kcd.nl