Reactie GKN
 

Home > Nieuws Archief > Nieuws: Reactie GKN op brief Min I en M van 21 nov 2016

23 November 2016

Reactie GKN op brief Min Infrastructuur en Milieu

GKN, eigenaar van de kernenergiecentrale Dodewaard, en haar bestuurder NEA, hebben kennis genomen van de Kamerbrief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 21 november 2016. De Minister verwijst daarin naar de Kamerbrief van de Minister van Financiën van 7 juli 2016, waarin onder meer staat dat deze Minster een eerdere aanvraag voor goedkeuring financiële zekerheid heeft afgewezen en dat GKN opnieuw een aanvraag voor financiële zekerheid moet indienen. De afgewezen aanvraag was gebaseerd op het Ontmantelingsplan uit 2011.

Inmiddels heeft GKN een nieuw Ontmantelingsplan opgesteld dat de Minister van Infrastructuur en Milieu op 14 september 2016 heeft goedgekeurd. Dit plan leidt tot lagere kosten. Op 1 oktober 2016 heeft GKN een nieuwe aanvraag voor goedkeuring financiële zekerheid ingediend gebaseerd op het nieuwe Ontmantelingsplan. Uit deze aanvraag blijkt dat de financiële middelen van GKN zijn toegenomen. GKN wacht thans de beslissing van de Ministers af. In afwachting van het besluit van de Ministers wordt verder geen commentaar gegeven.

GKN en NEA hebben voorts naar beste kunnen voldaan aan de informatieverzoeken van de Staat en wachten de uitkomst van de procedure met betrekking tot het verzoek voor het voorlopig getuigenverhoor af.


Centrale Dodewaard, Waalbandijk 112a, 6669 MG Dodewaard
tel: 0488 47 01 54, fax: 0488 41 21 28, e-mail: info@kcd.nl