// end hiding contents -->
 

 Media info

 Home
 Nieuws Archief
 Historie
 De Centrale
 Links
 Media info
Home > Media info

Op deze pagina zijn ten bate van de journalistiek de volgende links opgenomen:

-link naar factsheet "Achtergrond Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) en Kernenergiecentrale Dodewaard (KCD)"
-link naar "Samenvattingen van Ontmantelingskosten berekeningen van KCD" zoals opgesteld door NIS ism GKN in 1994, 1999, 2010, 2016 en het billijken (1994), accepteren (2010), goedkeuren (2016) van de uitgevoerde berekeningen met betrekking tot de Ontmantelingskosten door de Staat.
-link naar 30 Jaarverslagen van GKN.

Achtergrond Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN)